professionell trädfällning


Vid konvetionell trädfällning är det viktigt att rätt teknik används. När det sista skäret är lagt och trädet är på väg ner så kan ingenting stoppa det. Vi är både erfarna och har den utbildning som krävs för att utföra trädfällning på ett säkert sätt.

Enkel trädfällning kan vara


  • att fälla ett träd som står på en helt öppen markyta.

  • att fälla ett träd där inga hinder eller andra risker finns.

Avancerad trädfällning


Är när man exempelvis bara kan fälla åt ett håll. Man måste ta extra hänsyn till omständigheter som kraftig lutnig, närhet till hus eller el ledningar, väg med mera.

Värt som kund att tänka på


Var säker på om träd skall fällas. Det tar mång år för ett träd att växa, men det går väldigt fort att fälla.