priser professionell trädfällning


Kostnadsfritt besök för rättvis offert


När det gäller priser för trädfällning så är alla träd och uppdrag olika. Därför är det svårt att ge ett pris innan vi har varit på plats och sett hur trädet/träden ser ut och står. Vi gör först ett kostnadsfritt besök och därefter lämnar vi en offert så att du som kund alltid skall kunna få ett så rättvist pris som möjligt. De flesta vill ha ett fast pris, men vi jobbar givetvis mot timpris om så önskas. När vi kommit överens om ett pris erhåller du som kund en orderbekräftelse från hugga.se.

Priser för våra övriga tjänster


För de olika tjänsterna nedan debiteras olika timkostnader. Om vi inte kan lämna ett pris på telefon så kommer vi även här kostnadsfritt ut på plats och därefter lämnar vi offert på önskad tjänst.

  • Kubbning (kvistat och upp kapat i lämplig ved storlek, ca 25 - 30 cm längder)

  • Flyttbara längder (kvistat och upp kapat i flyttbar storlek ca 100 cm längder)

  • Bortforsling av ris

  • Trädårdsarbete (grovarbete)

  • Snöröjning

Tjänster där RUT avdrag kan utnyttjas


Vid trädfällning och trädgårdsarbete kan du som kund nyttja RUT avdraget = halva timkostnaden för dig
Läs mer om RUT på skatteverkets webbplats.

Avbokningar av beställda tjänster ska göras senast 24 timmar innan avtalad tid


Tyvärr får vi en del oseriösa bokningar och är därför tvungna att ta ut en avbokningsavgift när vi får avbeställningar senare än 24 timmar innan avtalad tid. Avbokningsavgiften är den tid vi lagt ner på att förbereda arbetet.